Świadczenie usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej w latach polisowych 2013/2015 Numer ogłoszenia: 57860 - 2013

Instyut Energetyki ogłasza przetarg na

Świadczenie usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej w latach polisowych 2013/2015
Numer ogłoszenia: 57860 - 2013; data zamieszczenia: 12.02.2013