Przetarg nieograniczony - nr postępowania OG-38/ZP/D/13 na dostawę oprogramowania MATLAB/SIMULINK.