Dokonano zamówienia z wolnej ręki w postepowaniu OGA-12/ZP/WR/U/20 (publication date: 2020-04-09)