Rostrzygnięto przetarg (publication date: 2017-10-24)

read more

Ogłoszono przetarg OGA-45_ZP-D-17 (publication date: 2017-10-09)

read more

Zakończono nabór na stanowsiko adiunkta (publication date: 2017-06-09)

read more

Rozstrzygnięto przetarg na dostawę cewek Rogowskiego (publication date: 2017-04-26)

read more

Rozstrzygnięt przetarg OGA-18/ZP/D/17 (publication date: 2017-04-27)

read more

Istytut Energetyki ogłasza poniższe przetargi (publication date: 2017-04-04)

read more

Nabór na stanowisko Adiunkta (publication date: 2017-03-21)

read more

NIe tylko nauka, nie tylko wdrożenia (publication date: 2017-02-27)

read more

Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Instytutu Energetyki Instytutu Badawczego Oddział Gdańsk (publication date: 2017-02-17)

read more

Instytut Energetyki Oddział Gdańsk ogłasza Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Instytutu Energetyki Instytutu Badawczego Oddział Gdańsk (publication date: 2017-02-08)

read more