Docieplenie elewacji budynku Instytutu Energetyki O Gdańsk (w ramach zadania inwestycyjnego termomodernizacja elewacji budynku IEN w Gdańsku).