Zakończono nabór na stanowsiko adiunkta (publication date: 2017-06-09)