Instytut Energetyki Oddział Gdańsk ogłasza przetarg OGA-40/ZP/D/16, na dostawę stacji pogodowych oraz układów zasilania do zamawianych stacji.

Attachments