Kompleksowe testowanie algorytmów i urządzeń teraz z pomocą cyfrowego symulatora czasu rzeczywistego RTDS (data umieszczenia: 2020-09-30)

Mija rok odkąd w Instytucie Energetyki Oddział Gdańsk po raz pierwszy wykorzystano cyfrowy symulator czasu rzeczywistego (RTDS) do testów algorytmów dla opracowywanych urządzeń. Testowano wówczas sterownik rozruchu częstotliwościowego hydrozespołów dużych mocy poprzez powiązanie go z symulatorem RTDS odwzorowującym przekształtniki układu rozruchu, hydrozespół, jak i elektrownię wraz z otoczeniem.

Dzięki zastosowaniu symulatora RTDS możliwe było wykonanie powtarzalnych prób urządzenia w szerokim zakresie symulowanych warunków pracy – od stanów normalnych pracy systemu, co pozwoliło zoptymalizować jego działanie – do stanów zakłóceniowych i awaryjnych, dla których przeprowadzenie prób na obiekcie jest w praktyce niemożliwe.  Od tej pory technika hardware-in-the-loop jest stale wykorzystywana przez zespoły projektowe IEn do weryfikacji działania urządzeń takich jak układy rozruchu synchronicznego czy regulatory napięcia, natomiast symulator RTDS służy także do innych celów, m.in. do opracowywania nowych algorytmów, takich jak algorytm sztucznej inercji rozwijany w projekcie INTERPLAN czy do badań modelowych z układami HVDC.

Stosowany symulator to rozwiązanie dostarczone przez lidera w zakresie symulacji w czasie rzeczywistym, firmę RTDS Technologies z Kanady. Urządzenie bazuje na wielordzeniowym systemie Novacor i jest wyposażone w bogate peryferia służące m.in. do wymiany sygnałów analogowych i dwustanowych, komunikację z wykorzystaniem standardu IEC 61850, podłączanie zabezpieczeń czy układów PMU/WAMS.