Ekspertyzy przyłączenia generacji do sieci rozdzielczej i przesyłowej

 

Instytut posiada nowoczesne oprogramowanie umożliwiające wykonywanie wszechstronnych analiz sieci i urządzeń elektroenergetycznych wysokich, średnich i niskich napięć, w stanach symetrycznych i niesymetrycznych.

 Analizy te obejmują:

  • obliczenia rozpływowe,
  • koordynację zabezpieczeń,
  • kompensację mocy biernej,
  • dobór nastaw układów regulacji,
  • obliczenia zwarciowe wg. Norm IEC, VDE, ANSI/IEEE,
  • nieustalone stany dynamiczne,
  • jakość energii (migotanie napięcia, harmoniczne).

 

Wykorzystując posiadane oprogramowanie Instytut wykonuje miedzy innymi ekspertyzy wpływu instalacji wytwórczych i odbiorczych na pracę sieci elektroenergetycznej.
Ekspertyzy przyłączenia generacji do sieci rozdzielczej i przesyłowej

Kontakt

Mariusz Mazur
e-mail:m.mazur@ien.gda.pl

Bogdan Sobczak
e-mail:b.sobczak@ien.gda.pl