Kompensacja Mocy Biernej

Instytut Energetyk Oddział Gdańsk wykonuje obliczenia dotyczące kompensacji mocy biernej dla farm wiatrowych. Kompensacja mocy biernej ma na celu utrzymanie wymaganego przez operatora sieci współczynnika mocy w punkcie przyłączenia.

Dokładniejsze informacje mozna uzyskać dzwoniąc pod numer wskazany poniżej.

Kontakt

Andrzej Kąkol
e-mail:a.kakol@ien.gda.pl
tel.:(58) 34-98-132