JAKOŚĆ ENERGII I NIEZAWODNOŚĆ ZASILANIA   Instytut Energetyki Oddział Gdańsk od wielu lat realizuje prace badawcze i eksperckie o tematyce związanej z jakością energii elektrycznej i niezawodnością jej dostaw. Zagadnienie niezawodności dostarczania energii elektrycznej jest niezwykle ważne i istotne ze względu na powszechność stosowania tego medium zarówno w procesach przemysłowych jak i w życiu codziennym. Nikt już dzisiaj nie wyobraża sobie życia bez energii elektrycznej. Prawie każde nieprawidłowe działanie urządzeń wykorzystujących energię elektryczną wiąże się ze stratami produkcji (lub obniżeniem jej jakości) albo pogorszeniem komfortu życia ludzi. Zapewnienie ciągłych i niezawodnych dostaw energii elektrycznej wymaga pewnego i niezawodnego działania rozbudowanych systemów wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej.   Ciągłość zasilania energią elektryczną, zmiany parametrów i zakłócenia w zasilaniu są przyczyną pogorszenia jakości produkcji, uszkodzeń maszyn i urządzeń i w związku z tym przyczyną znacznych strat gospodarczych.    

   Niezwykle ważna jest więc obecnie kwestia kompatybilności elektromagnetycznej systemu i urządzeń w nim pracujących – pod  pojęciem tym (ang. Electromagnetic Compatibility) należy rozumieć zdolność rozpatrywanego urządzenia lub systemu do prawidłowej pracy w określonym środowisku elektromagnetycznym bez wprowadzania nadmiernych zakłóceń do tego środowiska.
Jakość energii elektrycznej i niezawodność jej dostaw jest ważna zarówno dla operatora sieci przesyłowej, operatorów sieci dystrybucyjnej   jak i odbiorców podłączonych do systemów dystrybucyjnych. Problemy związane z niezawodnością dostaw i jakością energii elektrycznej mają istotne znaczenie dla użytkowników energii elektrycznej jako te, które powodują straty produkcyjne i awarie urządzeń. Wydawanie warunków przyłączeniowych powinno być realizowane w świadomości aktualnych parametrów jakościowych w miejscu przyłączenia. 
Zakład Automatyki i Analiz Systemowych prowadzi prace obejmujące analizy i pomiary wskaźników jakości energii elektrycznej w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy (Prawo Energetyczne, Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, normy: PN-EN50160, IEC 1000-2-1/2/3/4 i inne) 
Zrealizowane przez nas  projekty to między innymi:

  1. Power Quality Assessment for Polish Power Grid Company (Ocena jakości energii elektrycznej dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.) – praca zrealizowana na zlecenie   Electric Power Research Institute (EPRI).
  2. Pomiary i analiza jakości energii elektrycznej w sieci Koncernu ENERGA S.A.
  3. Analiza niezawodności pracy sieci rozdzielczej  Polpharma S.A. oraz opracowanie wariantowej koncepcji jej modernizacji.
  4. Analiza jakości energii elektrycznej w linii zasilającej 110kV oraz w sieci wewnętrznej Frantschach Świecie (obecnie Mondi Świecie S.A.),
  5. Opracowanie zaleceń dla ograniczenia wpływu zakłóceń poprzez sieć elektroenergetyczną na aparaturę pomiarową Bydgoskiej Fabryki Kabli,
  6. Ocena wpływu łącza HVDC Polska-Szwecja na poziom harmonicznych w wybranych punktach systemu przesyłowego w oparciu o wykonane pomiary,
  7. Opracowanie opinii raportu technicznego dotyczącego filtrów harmonicznych AC łącza HVDC Słupsk-Starno wykonanego przez ABB dla  Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
  8. Analiza możliwości przyłączenia do wspólnej sieci pieca łukowego 70MVA w hucie L-W oraz pomiary odkształceń i zapadów napięcia przed jego uruchomieniem.
  9. Pomiary i ocena jakości energii elektrycznej w punkcie przyłączenia elektrowni (np. EW Przechowo, EC Struga).
  10. Pomiary i ocena jakości energii elektrycznej w punkcie przyłączenia farm wiatrowych (np. FW Poniatowo,  FW Żuromin)


   Posiadamy specjalizowaną aparaturę pomiarową w klasie A i oprogramowanie zgodne z normami IEC 6100-4-30, PN-EN 50160. Nasi pracownicy posiadają międzynarodowe certyfikaty specjalistów w dziedzinie jakości energii elektrycznej oraz są członkami  Polskiego Komitetu Jakości i Efektywnego Użytkowania Energii Elektrycznej.
Oferujemy wykonywanie analiz, prac badawczych, eksperckich w dziedzinie jakości i niezawodności dostaw energii elektrycznej.

 


 

KONTAKT

Franciszek Głowacki
e-mail:f.glowacki@ien.gda.pl

tel.: (058)34-98-180

Henryk Koseda
e-mail:h.koseda@ien.gda.pl

tel.: (058)34-98-182