O nas

 INSTYTUT ENERGETYKI ODDZIAŁ GDAŃSK

Instytut Energetyki jest Instytutem Badawczym prowadzącym badania naukowe i prace wdrożeniowe w dziedzinach:

  • prognozowania i programowania rozwoju energetyki,
  • wytwarzania, przesyłania, rozdzielania i użytkowania energii elektrycznej i cieplnej,
  • niekonwencjonalnych źródeł energii.
Siedzibą Instytutu jest Warszawa, lecz poszczególne oddziały, lub zakłady mieszczą się również w Białymstoku, Boguchwale, Gdańsku, Łodzi (Zakład Transformatorów i Oddział Techniki Cieplnej) Poznaniu oraz Radomiu.

Oddział Gdańsk jest największą placówką terenową Instytutu. Obecnie pracuje tu ponad 100 osób. Naszym największym potencjałem jest doświadczona kadra pracowników o zróżnicowanych specjalnościach.
Oddział, mieszczący się w nowoczesnym budynku, dysponuje szeroką bazą laboratoryjną (maszyny elektryczne, hydraulika siłowa, nadajniki sygnału sprzężone z siecią 15 kV).


Oddział Gdańsk wykonuje prace samodzielnie lub współpracuje z partnerami przemysłowymi. Realizujemy cały proces od fazy badawczo-rozwojowej, poprzez projekt, wykonanie urządzeń, nadzór nad ich instalacją, uruchomienie aż do przekazania do eksploatacji. Dostarczamy rozwiązania dla całego sektora elektroenergetyki, poczynając od wytwarzania ( automatyka i sterowanie, pomiary i identyfikacja), poprzez przesył i dystrybucję. Zajmujemy się ponaddto szeroko rozumianą informatyką w energetyce,modelowaniem matematyczntym i badaniami symulacyjnymi. Przygotowujemy analizy techniczno-ekonomiczne.

Jeśli są Państwo zainteresowani pełniejszymi informacjami prosze pobrać ulotkę z lewej strony