O nas

 INSTYTUT ENERGETYKI ODDZIAŁ GDAŃSK

Instytut Energetyki jest Instytutem Badawczym prowadzącym badania naukowe i prace wdrożeniowe w dziedzinach:

  • prognozowania i programowania rozwoju energetyki,
  • wytwarzania, przesyłania, rozdzielania i użytkowania energii elektrycznej i cieplnej,
  • niekonwencjonalnych źródeł energii.


Siedzibą Instytutu jest Warszawa, lecz poszczególne Oddziały, lub Zakłady mieszczą się również w: Białymstoku (Zakład Doświadczalny), Boguchwale (Oddział Ceramiki "CEREL"), Gdańsku oraz Łodzi (Oddział Techniki Cieplnej "ITC").

Oddział Gdańsk jest największą placówką terenową Instytutu. Obecnie pracuje tu ponad 100 osób. Naszym największym potencjałem jest doświadczona kadra pracowników o zróżnicowanych specjalnościach.
Oddział, mieszczący się w nowoczesnym budynku, dysponuje szeroką bazą laboratoryjną (maszyny elektryczne, hydraulika siłowa, nadajniki sygnału sprzężone z siecią 15 kV).


Oddział Gdańsk wykonuje prace samodzielnie lub współpracuje z partnerami przemysłowymi. Realizujemy cały proces od fazy badawczo-rozwojowej, poprzez projekt, wykonanie urządzeń, nadzór nad ich instalacją, uruchomienie aż do przekazania do eksploatacji. Dostarczamy rozwiązania dla całego sektora elektroenergetyki, poczynając od wytwarzania (automatyka i sterowanie, pomiary i identyfikacja), poprzez przesył i dystrybucję. Zajmujemy się ponadto szeroko rozumianą informatyką w energetyce, modelowaniem matematycznym i badaniami symulacyjnymi. Przygotowujemy analizy techniczno-ekonomiczne.

Jeśli są Państwo zainteresowani pełniejszymi informacjami prosze pobrać ulotkę z lewej strony