ISO 9001

 
Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015-10 potwierdzeniem wysokiej jakości naszych usług

System Zarządzania Jakością (SZJ) jest narzędziem, pomagającym w wykazaniu Klientom, że Oddział jest godnym zaufania partnerem, kompetentnym i zdolnym do rozwiązywania stawianych przez nich problemów.

Posiadanie przez Oddział SZJ gwarantuje, że nasi Klienci otrzymują opracowania, ekspertyzy, urządzenia i usługi zawsze takie, jakich oczekują, na najwyższym poziomie naukowym i technologicznym. Walidacja wykonywanych przez nas urządzeń minimalizuje ryzyko awarii i przestojów, co przyczynia się do obniżenia kosztów eksploatacji ponoszonych przez Klienta.

 

 Odnowienie certyfikatu

W wyniku audytu odnowienia przeprowadzonego w dniach 21 i 22 czerwca 2018 roku, audytorzy Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. uznali System Zarządzania Jakością funkcjonujący w Oddziale Instytutu Energetyki w Gdańsku za zgodny z wymaganiami nowej normy PN-EN ISO 9001:2015-10.

Pomyślne przejście przez kolejny już audyt odnowienia stanowi potwierdzenie skuteczności naszych działań, zmierzających do nieustannego aktualizowania i doskonalenia wewnętrznej organizacji Oddziału, w duchu normy PN-EN ISO 9001:2015-10.

 

 Zakres certyfikatu

Certyfikat SZJ w Oddziale obejmuje swym zakresem prace naukowo - badawcze i projektowe oraz wytwarzanie urządzeń i systemów automatyki, przetwarzania i transmisji danych dla energetyki i przemysłu.

 

Odpowiedzialni za SZJ

SZJ w Oddziale jest zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015-10. System jest zarządzany, przeglądany i rozwijany przez:

 

  • Dyrektora Oddziału;
  • Kierownika Biura Jakości, będącego jednocześnie Pełnomocnikiem Dyrektora Oddziału ds. Systemu Zarządzania Jakością;
  • Zespół Techniczny oraz
  • Auditorów wewnętrznych.

 

 Zamierzenia

Po zakończeniu działań, których efektem było pozyskanie rozbudowanej kadry auditorów wewnętrznych oraz udoskonalenie technik auditu wewnętrznego, obecnie Biuro Jakości skupia się na rozwijaniu Systemu Zarządzania Jakością w kierunku wspierania obsługi klientów z zagranicy i dostarczania im urządzeń oraz opracowań zgodnych z wymaganiami technicznymi oraz formalnymi, specyficznymi dla regionu z którego Klienci ci się wywodzą.Załączniki