Zakład Sterowania i Teleinformatyki (OGA)

oga@ien.gda.pl

Marcin Tarasiuk
Kierownik Zakładu
tel.(+48) 58 34-98-100
e-mail:m.tarasiuk@ien.gda.pl

Łukasz Kajda
Zastępca Kierownika Zakładu
tel. (+48) 58 34-98-108
e-mail: l.kajda@ien.gda.pl