Zakład Automatyki i Analiz Systemowych (OGC)

e-mail: ogc@ien.gda.pl

Mariusz Mazur
Kierownik Zakładu
tel. (+48 58) 349-81-20
sekretariat (+48 58) 349-81-21
e-mail: m.mazur@ien.gda.pl

Franciszek Głowacki
Zastępca Kierownika Zakładu
tel. (+48 58) 349-81-80
sekretariat (+48 58) 349-81-21
e-mail: f.glowacki@ien.gda.pl

Robert Świątelski
Kierownik Zespołu Automatyki
tel. (+48 58) 349-81-83
e-mail: r.swiatelski@ien.gda.pl

Andrzej Kąkol
Kierownik Zespołu Analiz Systemowych
tel. (+48 58) 349-81-32
e-mail: a.kakol@ien.gda.pl