Zakład Automatyki i Analiz Systemowych (OGC)

e-mail: ogc@ien.gda.pl

Mariusz Mazur
Kierownik Zakładu
tel. (+48 58) 349-81-20
sekretariat (+48 58) 349-81-21
e-mail: m.mazur@ien.gda.pl

Robert Świątelski
Kierownik Zespołu Automatyki
tel. (+48 58) 349-81-30
e-mail: r.swiatelski@ien.gda.pl

Bogdan Sobczak
Kierownik Zespołu Analiz Systemowych
tel. (+48 58) 349-81-26
e-mail: b.sobczak@ien.gda.pl