Zakład Automatyki Systemów Elektroenergetycznych (OGM)

e-mail: ogminfo@ien.gda.pl

Tomasz Ogryczak
Kierownik Zakładu
tel. (+48 58) 349-81-60
e-mail: t.ogryczak@ien.gda.pl

Ksawery Opala
Zastępca Kierownika Zakładu
tel. (+48 58) 349-81-66
e-mail: k.opala@ien.gda.pl