Zakład Automatyki Systemów Elektroenergetycznych (OGM)

e-mail: ogm@ien.gda.pl

Tomasz Ogryczak
Kierownik Zakładu
tel. (+48 58) 349-81-60
e-mail: t.ogryczak@ien.gda.pl

Michał Szuca
Zastępca Kierownika Zakładu
tel. (+48 58) 349-81-61
e-mail: m.szuca@ien.gda.pl