Zakład Strategii i Rozwoju Systemu (OGS)

e-mail: ogs@ien.gda.pl

Bogdan Czarnecki
Kierownik Zakładu
tel. (+48 58) 349-82-20
e-mail: b.czarnecki@ien.gda.pl

Leszek Bronk
Zastępca Kierownika Zakładu
tel. (+48 58) 349-82-11
e-mail: l.bronk@ien.gda.pl