Dział Zarządzania Infrastrukturą (OGO)

Piotr Banakowicz
Kierownik Działu Zarządzania Infrastrukturą
tel. (+48 58) 349-82-05
e-mail: p.banakowicz@ien.gda.pl