Dział Zarządzania Infrastrukturą (OGO)

Tomasz Obiegło
Kierownik Działu Zarządzania Infrastrukturą
tel. (+48 58) 349-82-05
e-mail: t.obieglo@ien.gda.pl