Dział Kadr (ZZL)

Bożena Frąckiewicz
Kierownik Działu Kadr
tel. (+48 58) 349-82-04
e-mail: kadry@ien.gda.pl
e-mail: bozena.frackiewicz@ien.gda.pl