Pozostali pracownicy Instytutu Energetyki Oddział Gdańsk

Adresy e-mail wszystkich pracowników Instytutu Energetyki Oddział Gdańsk są tworzone według następującego schematu:

pierwsza_litera_imienia . nazwisko @ ien.gda.pl

np. j.kowalski@ien.gda.pl