Zespół Inżynierii Oprogramowania (OGI)

ogi@ien.gda.pl

Aleksander  Babś
Kierownik Zespołu
tel. (+48 58) 349-82-30
e-mail: aleksander.babs@ien.gda.pl