Przetargi i realizowane projekty

1. Trwa przetarg:

OGM-06/ZP/D/18 na dostawe sterowników programowalnych SPRECO produkcji firmy Sprecher wraz z osprzętem i oprogramowaniem. Szczegóły obok.

 

 

2.  Rozstrzygnięto przetarg OGA_45-ZP-D-17 na dostawę sensorów napięciowych przystosowanych do montażu w głowicach konektorowych kątowych typu CB-24 produkcji Nkt lub typu RSTI-58xx lub RSTI-CC 58xx produkcji TE Connectivity. Szczegóły obok

 

3. Rozstrzygnięto przetargi:

  • nieograniczony na dostawę sensorów napięciowych. Nr sprawy: OGA-18/ZP/D/17 . Szczegóły obok.
  • nieograniczony na dostawę sensorów prądowych. Nr sprawy: OGA-19/ZP/D/17. Szczegóły obok.

 

4. Rozstrzygnięto przetarg na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej. Szczegóły obok.

 

5. Postępowanie nr OGH-02/ZP/U/17 – ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na wykonanie i montaz głowicy olejowej HZ1 oraz regulację układu kierowniczego AK (HZ1) celem zredukowania wielkości przecieku. Szczegóły obok.

 

6. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony OGA-40/ZP/D/16, na dostawę stacji pogodowych oraz układów zasilania do zamawianych stacji

 

7. Unieważniono przetarg nieograniczony OGA-36/ZP/D/16, na dostawę stacji pogodowych oraz układów zasilania do zamawianych stacji.

 

8. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na: „Dostawę sterowników programowalnych SPRECON produkcji firmy Sprecher wraz z osprzętem i oprogramowaniem”. Szczegóły obok.