Przetargi i realizowane projekty

1.  Rozstrzygnięto przetargi:

  • nieograniczony na dostawę sensorów napięciowych. Nr sprawy: OGA-18/ZP/D/17 . Szczegóły obok.
  • nieograniczony na dostawę sensorów prądowych. Nr sprawy: OGA-19/ZP/D/17. Szczegóły obok.

 

2. Rozstrzygnięto przetarg na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej. Szczegóły obok.

 

3. Postępowanie nr OGH-02/ZP/U/17 – ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na wykonanie i montaz głowicy olejowej HZ1 oraz regulację układu kierowniczego AK (HZ1) celem zredukowania wielkości przecieku. Szczegóły obok.

 

4. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony OGA-40/ZP/D/16, na dostawę stacji pogodowych oraz układów zasilania do zamawianych stacji

 

5. Unieważniono przetarg nieograniczony OGA-36/ZP/D/16, na dostawę stacji pogodowych oraz układów zasilania do zamawianych stacji.

 

6. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na: „Dostawę sterowników programowalnych SPRECON produkcji firmy Sprecher wraz z osprzętem i oprogramowaniem”. Szczegóły obok.