ELECTRA - European Liaison on Electricity Committed Towards long-term Research Activities for Smart Grids

Tło

Strategia energetyczna Europy, m.in. za pośrednictwem dyrektywy 2009/28/CE ustanawia ambitne cele dla systemu elektroenergetycznego przyszłości. W szczególności zakłada ona znaczny wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji w Unii Europejskiej.

Osiągnięcie stawianych celów wymaga zmiany obowiązującego paradygmatu pracy systemu elektroenergetycznego, co wynika z następujących przewidywań:

  • duża część generacji nie będzie koordynowana przez OSP, co będzie stanowiło wyzwanie z punktu widzenia bilansowania systemu,
  • duża część generacji będzie szybkozmienna (np. wiatrowa, fotowoltaiczna),
  • pobór mocy stanie się bardziej zmienny i mniej przewidywalny (np. samochody elektryczne).

Aby zapewnić niezawodną pracę systemu elektroenergetycznego również rozproszona generacja i odbiory powinny być sterowane w sposób, który zwiększa dokładność maksymalnego niezbilansowania przewidywanego przez operatora systemu przesyłowego.

Cele

Program ELECTRA prowadzi badania nad nowymi, kompleksowymi rozwiązaniami w zakresie sterowania w systemie elektroenergetycznym przyszłości (rok 2030 i później), stawiającymi na elastyczność między tradycyjnymi podziałami (na napięcia, na właścicieli, wynikającymi z koncesji, itp.) oraz wszechobecne, autonomiczne systemy pomiarowe i sterowania. Końcowa ocena zaproponowanych rozwiązań będzie prowadzona w skali laboratoryjnej dowodząc tym samym gotowości do wykorzystania w warunkach rzeczywistych.

Obok działań w zakresie BR, w programie ELECTRA poświęcono dużo miejsca na aktywności mające na celu wsparcie organizacji pracy i wsparcie współpracy wiodących w Unii Europejskiej instytutów badawczych oraz na wymianę naukowców wewnątrz i poza Unię Europejską, jak i na współpracę międzynarodową poza Unią.

Program ELECTRA został zainicjowany przez partnerów współdziałających w ramach organizacji EERA (European Energy Research Alliance) celem wzmocnienia i przyspieszenia współpracy badawczej w horyzoncie średnio- i długoterminowym w Europie.

Instytut Energetyki bierze udział w kilku zadaniach tego wymagającego programu, głównie w zakresie ICT, regulacji napięcia oraz obserwowalności i sterowalności systemu elektroenergetycznego.

Instytut Energetyki jest również zaangażowany w prace prowadzone w ramach stowarzyszenia EERA w programach SmartGrid oraz Wind.

 

Czas realizacji projektu grudzień 2013 – luty 2018

Budżet projektu ponad 13 mln euro w tym dofinansowanie z UE blisko 10 mln (9,99)

Budżet IEn

7 Program Ramowy UE - nr umowy 609687

1 047 552 zł

MNiSW - nr umowy 3154/7.PR/2014/2

254 138 zł

Wkład własny

63 535 zł

Razem

1 365 225 zł

 

 Baner

http://www.electrairp.eu/