REALIZOWANE PROJEKTY

Kalkulator Energetyczny dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
Projekt dofinansowany przez WFOŚiGW w Gdańsku


 

         Celem projektu jest wsparcie Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) w zakresie efektywnego zarządzania obszarem energetyki i środowiska na terenie gminy, poprzez opracowanie i pilotażowe wdrożenie na terenie Gminy Miastko narzędzi informatycznych, pozwalających na zarządzanie gminnymi zasobami pod kątem zużycia energii, paliw i mediów, emisji zanieczyszczeń oraz efektywności ekonomicznej energomodernizacji.
Podstawowym założeniem projektu jest, by zarządzanie energią w budynkach administrowanych przez JST było prowadzone przez nie same. Dostępne komercyjnie oprogramowanie pozwalające na wyznaczanie energochłonności budynków i modelowania wpływu termomodernizacji na jej poprawę, jest dedykowane dla audytorów energetycznych, posiadających specjalistyczną wiedzę z tego obszaru oraz wymaga wprowadzania szeregu danych o konstrukcji budynku i instalacjach wewnętrznych. Osoby zatrudnione w JST nie posiadają takiej wiedzy, a ilość budynków jest na tyle duża, że wprowadzenie szczegółowych danych byłoby dużym utrudnieniem, uniemożliwiającym samodzielne wdrożenie i eksploatację systemu. Dlatego w programie ograniczono ilość i szczegółowość wprowadzonych danych o stanie budynku by mogły to robić osoby bez specjalistycznej wiedzy z zakresu konstrukcji budynków, ciepłownictwa, energochłonności, oraz by realnym było wprowadzenie takich danych dla stosunkowo dużej liczby obiektów administrowanych przez samorządy lokalne.
      Zadaniem aplikacji jest określenie referencyjnego zużycia energii, odpowiadającego typowemu budynkowi opisanemu za pomocą uproszczonych parametrów. Porównanie rzeczywistego zużycia energii, paliw i mediów (na podstawie faktur, stanów liczników etc.) z zużyciem referencyjnym będzie stanowiło podstawę dla podejmowania decyzji o celowości i zakresie termomodernizacji w sposób optymalny z punktu widzenia efektywności wykorzystania środków finansowych. Funkcjonalności realizowane przez oprogramowanie pozwolą na:

    Prowadzenie ewidencji budynków, którymi zarządza gmina pod kątem zużycia energii, paliw i mediów   oraz emisji zanieczyszczeń.
    Szacowanie korzyści (technicznych, ekologicznych, ekonomicznych) oraz kosztów różnego typu termomodernizacj
    Hierarchizację potencjalnych termomodernizacji pod kątem efektywności energetycznej, ekologicznej, ekonomicznej.

          Opracowane narzędzie informatyczne wspierające decyzje Gmin w zakresie wyboru obiektów do termomodernizacji i uszeregowania ich pod względem efektywności ograniczania zużycia energii zostało opracowane w środowisku Windows i wyposażone w graficzny interfejs użytkownika.
Okres realizacji projektu -  od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r.

Budżet projektu:
Wydatki kwalifikowane                                         189 890,92 zł,
Dotacja ze środków WFOŚ w Gdańsku                150 000,00 zł,
Środki własne                                                       39 890,92 zł.

 
      www.wfosigw.gda.pl

 

Załączniki