Polityka prywatnosci i RODO

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych podanych przez Państwa (w tym danych kontaktowych, takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania itp.) jest Instytut Energetyki Oddział Gdańsk; 80−870 Gdańsk, ul. M. Reja 27; Tel.: 58 349-82-00; E‑mail: kadry@ien.gda.pl

 

Cel oraz czas przetwarzania danych osobowych

 

Dane osobowe są przetwarzane przez Instytut Energetyki Oddział Gdańsk w oparciu o różne podstawy prawne oraz w różnych celach, w tym w szczególności

  • dane kandydatów do pracy – zgodnie z wyrażoną przez kandydata zgodą na ich przetwarzanie w ramach jednego lub kilku (przyszłych) procesów rekrutacyjnych na to samo stanowisko,
  • dane pozyskane za pomocą formularzy – w oparciu o uzyskaną od Państwa zgodę, w celu adekwatnym do formularza (odpowiedź na pytanie przesłane przez formularz kontaktowy, realizacje usługi) przez okres 3 lat od dnia ostatniego kontaktu w sprawie określonej w formularzu lub do czasu wycofania przez Państwa w/w. zgody,
  • dane pozyskane do realizacji umowy – gdyż są niezbędne do realizacji usługi oraz w celu informowania o ewentualnych zmianach, które mogą Państwa zainteresować, do czasu zrealizowania usługi, ustania współpracy lub wycofania przez Państwa zgody, jednakże w przypadku danych przetwarzanych dla celów podatkowych, rachunkowych itp. – do czasu określonego w przepisach prawnych. 

 

Polityka prywatności

Podanie przez Państwo danych jest dobrowolne, nie wynika z obowiązku prawnego, jednakże w przypadku odmowy dostępu do danych Instytut Energetyki Oddział Gdańsk nie będzie mógł odpowiedzieć na Państwa pytania, wysłać oferty lub zrealizować usługi.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych gromadzonych w Instytucie Energetyki Oddział w Gdańsku oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie poprzez kontakt z naszym Oddziałem. Jeżeli uznacie Państwo, że Wasze dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę na nasze postępowanie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Mając na uwadze bezpieczeństwo powierzonych danych zapewniamy, iż nasze bazy danych są odpowiednio zabezpieczone przed wglądem osób trzecich i dostępem z zewnątrz. Odbiorcami Państwa danych są upoważnieni pracownicy/współpracownicy Instytutu Energetyki Oddziału w Gdańsku, którzy w celu wykonywania swoich obowiązków mogą otrzymać do nich dostęp.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe (np. dostawcy usług księgowych, dostawcy usług nadzoru bezpieczeństwa i higieny pracy, dostawcy systemów informatycznych i usług IT) na zlecenie Instytutu Energetyki Oddział Gdańsk na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych.

Jak większość stron internetowych, również strona Instytutu Energetyki Oddział Gdańsk może wykorzystywać ciasteczka. Służą one identyfikacji przeglądarki podczas korzystania z serwisu, dzięki czemu wiemy, jaką stronę wyświetlić oraz możemy dostosować treści oferowane przez Instytut Energetyki Oddział w Gdańsku do Państwa indywidualnych preferencji. 

 

 

Oświadczenie o zapoznaniu się z polityką

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Polityki prywatności dostępnej na stronie www.ien.gda.pl dotyczącej przetwarzania danych osobowych w celu uzyskania odpowiedzi na przesłane zapytanie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu otrzymania odpowiedzi na przesłane zapytanie od Instytutu Energetyki Oddział w Gdańsku, który jest administratorem moich danych.

Instytut Energetyki Oddział w Gdańsku informuje, że podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne oraz że mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać powyższe zgody, a ich wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na ich podstawie przed ich wycofaniem.