Budowa lokalnego obszaru bilansowania (LOB) jako elementu zwiększenia bezpieczeństwa i efektywności energetycznej pracy systemu dystrybucyjnego.

Głównym celem działania LOB PUCK jest zapewnienie niezawodnej i bezpiecznej pracy sieci w warunkach dużego udziału energii ze źródeł odnawialnych i rozproszonych, z uwzględnieniem jakości dostarczanej energii oraz efektywności jej wykorzystania. Przewiduje się również, że w sytuacjach awaryjnych LOB będzie w stanie funkcjonować w trybie pracy wydzielonej (wyspowej) w oparciu o zasobnik energii pracujący w trybie regulacji częstotliwości oraz lokalną rozproszoną generację, przede wszystkim OZE.


Centralnym elementem systemu sterowania LOB jest oprogramowanie LOBSter, którego zadaniem jest planowanie i prowadzenie ruchu w LOB. System LOBSter zasilany jest danymi pomiarowymi z obszaru LOB gromadzonymi w trybie off lub on line oraz numerycznymi prognozami warunków meteorologicznych. Zadaniem systemu jest opracowanie prognoz: zapotrzebowania odbiorców na moc oraz generacji rozproszonej, w oparciu o które wypracowuje plan wykorzystania zasobów sterowalnych na dobę następną, a w trybie operatywnym - wartości zadane (P/Q/U) dla zasobów sterowalnych przyłączonych w LOB.

 

Konsorcjum:

ENERGA-Operator S.A. - lider

 

Uniwersytet Zielonogórski

 

Instytut Energetyki Instytut Badawczy Oddział Gdańsk

 

Numer umowy GEKON1/O2/213880/30/2015, Projekt realizowany w ramach programu GEKON I finansowanego przez NCBiR i NFOŚiGW.  Dofinasowanie IEn Oddział Gdańsk - 3 780 720,00 zł