Instytut Energetyki Oddział Gdańsk ogłasza przetarg nieograniczony OGC-22/ZP/D/20

Instytut Energetyki Oddział Gdańsk ogłasza przetarg nieograniczony na  „Dostawę rozdzielnicy średniego napięcia 10,5 kV złożonej z dwóch pól zasilających i jednego pola pomiarowego”.

 

Szczegóły ogłoszenia znajdują się w załącznikach poniżej.

Załączniki