INSTYTUT ENERGETYKI ODDZIAŁ GDAŃSK

 

Instytut Energetyki jest instytutem badawczym prowadzącym badania naukowe i prace wdrożeniowe w dziedzinach:

  • prognozowania i programowania rozwoju energetyki,
  • wytwarzania, przesyłania, rozdzielania i użytkowania energii elektrycznej i cieplnej,
  • niekonwencjonalnych źródeł energii.

 

Siedzibą Instytutu jest Warszawa, lecz poszczególne oddziały, lub zakłady mieszczą się również w Białymstoku, Boguchwale, Gdańsku, Łodzi (zakład transformatorów i oddział techniki cieplnej) Poznaniu oraz Radomiu.

Oddział Gdańsk jest największą placówką terenową Instytutu. Obecnie pracuje tu ponad 100 osób. Naszym największym potencjałem jest doświadczona kadra pracowników o zróżnicowanych specjalnościach.

Oddział, mieszczący się w nowoczesnym budynku, dysponuje szeroką bazą laboratoryjną (maszyny elektryczne, hydraulika siłowa, nadajniki sygnału sprzężone z siecią 15 kV).

Aktualności

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu

Instytut Energetyki Oddział Gdańsk informuje o rozstrzygnięciu przetargu na świadczenie usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej w latach polisowych 2015/2017. Szczegóły w dziale przatargi.

czytaj dalej
Instytut Energetyki ogłasza

Przetarg nieograniczony, nr postępowania OGO-01/ZP/U/15, na świadczenie usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej w latach polisowych 2015/2017. Szczegóły w dziale przatargi

czytaj dalej