INSTYTUT ENERGETYKI ODDZIAŁ GDAŃSK

 

Instytut Energetyki jest instytutem badawczym prowadzącym badania naukowe i prace wdrożeniowe w dziedzinach:

  • prognozowania i programowania rozwoju energetyki,
  • wytwarzania, przesyłania, rozdzielania i użytkowania energii elektrycznej i cieplnej,
  • niekonwencjonalnych źródeł energii.

 

Siedzibą Instytutu jest Warszawa, lecz poszczególne oddziały, lub zakłady mieszczą się również w Białymstoku, Boguchwale, Gdańsku, Łodzi (zakład transformatorów i oddział techniki cieplnej) Poznaniu oraz Radomiu.

Oddział Gdańsk jest największą placówką terenową Instytutu. Obecnie pracuje tu ponad 100 osób. Naszym największym potencjałem jest doświadczona kadra pracowników o zróżnicowanych specjalnościach.

Oddział, mieszczący się w nowoczesnym budynku, dysponuje szeroką bazą laboratoryjną (maszyny elektryczne, hydraulika siłowa, nadajniki sygnału sprzężone z siecią 15 kV).

Aktualności

Instytut Energetyki Oddział Gdańsk ogłasza

Przetarg nieograniczony, nr postępowania OGC-43/ZP/D/14 na dostawę oprogramowania MATLAB/SIMULINK. Szczegóły w dziale przetargi

czytaj dalej
Ankieta kwalifikacyjna Poddostawcy

Szanowni Państwo, realizując wymaganie punktu 7.4.1. normy PN-EN ISO 9001:2009, w oparciu o którą jesteśmy certyfikowani przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., uprzejmie prosimy o wypełnienie, podpisanie i odesłanie umieszczonego w linku poniżej formularza na adres wskazany w nagłówku z dopiskiem „Biuro Jakości - ankieta” lub skanu emailem na BiuroJakosci@ien.gda.pl

 FORMULARZ

czytaj dalej