Home O nas Polityka prywatności i RODO

Polityka prywatności i RODO

rectangle-53

Polityka prywatności i RODO

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO, realizując obowiązek informacyjny, pragniemy poinformować o tym, jakie dane osobowe gromadzimy oraz o zasadach na jakich odbywa się przetwarzanie.

 

I. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Energetyki - Państwowy Instytut Badawczy (dalej "IEn") z siedzibą w Warszawie, ul. Mory 8, kod pocztowy 01-330, adres email: instytut.energetyki@ien.com.pl.

II. W sprawie ochrony Państwa danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod e-mailem: odo@ien.com.pl lub pisemnie na adres wskazany w punkcie I.

III. Państwa dane przetwarzamy w oparciu o różne podstawy prawne oraz w różnych celach, w tym w szczególności:

    • dane kandydatów do pracy – zgodnie z wyrażoną przez kandydata zgodą na ich przetwarzanie w ramach jednego lub kilku (przyszłych) procesów rekrutacyjnych na to samo stanowisko,
    • dane pozyskane w inny sposób  – w oparciu o uzyskaną od Państwa zgodę, w celu znanym stronom (odpowiedź na zapytanie ofertowe przesłane elektronicznie, realizacje usługi) przez okres 3 lat od dnia ostatniego kontaktu w sprawie określonej w formularzu lub do czasu wycofania przez Państwa w/w. zgody,
    • dane pozyskane do realizacji umowy – gdyż są niezbędne do realizacji usługi oraz w celu informowania o ewentualnych zmianach, które mogą Państwa zainteresować, do czasu zrealizowania usługi, ustania współpracy lub wycofania przez Państwa zgody, jednakże w przypadku danych przetwarzanych dla celów podatkowych, rachunkowych itp. – do czasu określonego w przepisach prawnych.

IV. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Jednakże w niektórych przypadkach konieczność taka może wyniknąć z obowiązku prawnego. W takim przypadku odmowa dostępu do danych przez Instytut Energetyki Oddział Gdańsk może skutkować faktem, że nie będzie on mógł odpowiedzieć na Państwa pytania, wysłać oferty lub zrealizować usługi.

V.  Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych, do usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych, do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie poprzez kontakt z naszym Oddziałem, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VI. Mając na uwadze bezpieczeństwo powierzonych danych zapewniamy, że przetwarzane przez Instytut Energetyki Oddział Gdańsk dane osobowe są odpowiednio zabezpieczone  przed wglądem osób trzecich i dostępem z zewnątrz.

VII. Będziemy przechowywać Państwa dane przez okres niezbędny do zapewnienia prawidłowej realizacji usługi. W każdym przypadku okres przetwarzania może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez IEn.

VIII. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe (np. dostawcy usług księgowych, dostawcy usług nadzoru bezpieczeństwa i higieny pracy, dostawcy systemów informatycznych i usług IT) na zlecenie Instytutu Energetyki Oddział Gdańsk na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych.

IX. Odbiorcami Państwa danych są upoważnieni pracownicy/współpracownicy Instytutu Energetyki Oddział Gdańsk, którzy w celu wykonywania swoich obowiązków mogą otrzymać do nich dostęp.

X. Państwa dane osobowe nie podlegają procesowi profilowania.

XI. Strona Instytutu Energetyki Oddział Gdańsk może wykorzystywać ciasteczka. Służą one identyfikacji przeglądarki podczas korzystania z serwisu, dzięki czemu wiemy, jaka strona jest wyświetlana oraz możemy dostosować treści oferowane przez Instytut Energetyki Oddział Gdańsk do Państwa indywidualnych preferencji.

XII. Instytut Energetyki Oddział Gdańsk informuje, że podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne oraz że mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać swą zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na ich podstawie przed wycofaniem zgody.

Soda Tworzenie stron www - agencjasoda.pl