Home O nas ISO 9001

ISO 9001

Rectangle_53

ISO 9001

Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015-10 potwierdzeniem wysokiej jakości naszych usług

System Zarządzania Jakością (SZJ) jest narzędziem, pomagającym w wykazaniu Klientom, że Oddział jest godnym zaufania partnerem, kompetentnym i zdolnym do rozwiązywania stawianych przez nich problemów.

Posiadanie przez Oddział SZJ gwarantuje, że nasi Klienci otrzymują opracowania, ekspertyzy, urządzenia i usługi zawsze takie, jakich oczekują, na najwyższym poziomie naukowym i technologicznym. Walidacja wykonywanych przez nas urządzeń minimalizuje ryzyko awarii i przestojów, co przyczynia się do obniżenia kosztów eksploatacji ponoszonych przez Klienta.

 

Ponowna certyfikacja SZJ

W wyniku audytu ponownej certyfikacji, przeprowadzonego w dniach 28-30 czerwca 2021 roku, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. kolejny raz uznało System Zarządzania Jakością funkcjonujący w Oddziale Instytutu Energetyki w Gdańsku za zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015-10.

Obecnie posiadany certyfikat nosi numer J - 368/9/2021 i pozostaje w mocy w okresie od 21.07.2021 do 20.07.2024r.

 

Zakres certyfikatu

Certyfikat SZJ w Oddziale obejmuje swym zakresem prace naukowo - badawcze i projektowe oraz wytwarzanie urządzeń i systemów automatyki, przetwarzania i transmisji danych dla energetyki i przemysłu.

 

Odpowiedzialni za SZJ

SZJ w Oddziale jest zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015-10. System jest zarządzany, przeglądany i rozwijany przez:

  • Dyrektora Oddziału;
  • Kierownika Biura Jakości, będącego jednocześnie Pełnomocnikiem Dyrektora Oddziału ds. Systemu Zarządzania Jakością;
  • Zespół Techniczny oraz
  • Auditorów wewnętrznych.

 

Zamierzenia

W roku bieżącym położyliśmy szczególny nacisk na analizę infrastruktury technicznej Oddziału, pod kątem zapewnienia bezpiecznych i przyjaznych warunków pracy naszej kadry technicznej. Nadal skupiamy się także na rozwijaniu Systemu Zarządzania Jakością w kierunku wspierania obsługi klientów z zagranicy i dostarczania im urządzeń oraz opracowań zgodnych z wymaganiami technicznymi oraz formalnymi, specyficznymi dla regionu z którego Klienci ci się wywodzą.

Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015-10 (plik *.jpg)Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015-10 (plik *.jpg)Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015-10 (plik *.jpg)
Soda Tworzenie stron www - agencjasoda.pl