Home O nas Nasza historia

Nasza historia

Rectangle_53
Rok 1953

Utworzenie Instytutu Energetyki z siedzibą w Warszawie jako Jednostki Badawczo-Rozwojowej, na podstawie uchwały Rady Ministrów nr 815/53 z dnia 2 listopada 1953 r.

Rok 1954

Utworzenie w Gdańsku placówki terenowej Instytutu Energetyki - Oddziału Gdańsk - pod nazwą "Pracownia Automatyki" przy ul. Matejki 2.

Kierownik: doc. mgr inż.  Włodzimierz Hellmann. Pracownicy: mgr inż. Czesław Morawski, mgr inż. Olgierd Dąbrowski, prof. Jerzy Dziedzic, Urszula Engler

Rok 1958

Przeprowadzka Oddziału do siedziby przy ul. Chlebnickiej 3/8. Przemianowanie na "Pracownię Regulacji", a następnie na "Zespół Pracowni Regulacji". Kierownik Zespołu: Włodzimierz Hellmann, Kierownik Pracowni Regulacji Generatorów: Zbigniew Szczerba , Kierownik Pracowni Regulacji Transformatorów i Elektrofiltrów: Czesław  Morawski.

Rok 1967

Przeprowadzka Oddziału do siedziby przy ul Marynarki Polskiej 130. Opracowanie założeń budowy nowej siedziby na terenie przyległym do Zakładu Energetycznego Gdańsk i planowanego Zespołu Szkół Energetycznych

Rok 1972

Podporządkowanie Oddziału Instytutowi Automatyki Systemów Energetycznych (IASE) we Wrocławiu. Uzyskanie samodzielności finansowej oraz powołanie nowych Zakładów.  Kierownik Oddziału: Edward Mściwojewski, Kierownicy Zakładów: Andrzej Grabowski, Józef Kosiek, Tadeusz Kowalik oraz Czesław Morawski.

Rok 1987

Powrót Oddziału do struktur Instytutu Energetyki oraz powołanie nowych Zakładów: Eksploatacji Elektrowni Jądrowych, Kontroli Pracy Elektrowni Jądrowych, Urządzeń Elektrohydraulicznych Elektrowni, Urządzeń Mikroprocesorowych i Konstrukcji Prototypów.

Rok 1996

Przeprowadzka Oddziału do nowego budynku przy ul. Mikołaja Reja 27 i utworzenie kilku nowych laboratoriów badawczych.

Rok 2000

Uzyskanie przez System Zarządzania Jakością, funkcjonujący w Oddziale Gdańsk, Certyfikatu zgodności z wymaganiami normy ISO 9001.

Rok 2010

Przekształcenie Instytutu Energetyki w Instytut Badawczy (1 października 2010), na podstawie Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. 2010 r. nr 96, poz. 618).

Rok 2019

Utworzenie w Oddziale Laboratorium Badań Symulacyjnych RTDS wyposażonego w Real Time Digital Simulator firmy RTDS Technologies z Kanady. Urządzenie bazuje na wielordzeniowym systemie Novacor i jest wyposażone w bogate peryferia służące m.in. do badań energoelektroniki, układów EAZ, a także układów PMU/WAMS.

Rok 2022

Uzyskanie przez System Zarządzania Środowiskowego, funkcjonujący w Oddziale Gdańsk, Certyfikatu zgodności z wymaganiami normy ISO 14001.

Rok 2023

Nadanie Instytutowi Energetyki statusu Państwowego Instytutu Badawczego PIB (28 listopada 2023), na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2023 r.

Soda Tworzenie stron www - agencjasoda.pl