Home O nas ISO 14001

ISO 14001

rectangle-53

ISO 14001

Certyfikat PN-EN ISO 14001:2015


Z dumą i radością zawiadamiamy, że w rezultacie przeprowadzonego w styczniu 2022r. audytu certyfikacyjnego, w dniu 27 stycznia 2022r. Oddział Gdańsk otrzymał certyfikat zgodności Systemu Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001:2015.

Certyfikacja, przyznana przez PCC-CERT Sp. z o.o. Sp. k. jest zwieńczeniem naszych intensywnych starań, aby zagwarantować pełne poszanowanie środowiska naturalnego w każdym aspekcie, związanym z funkcjonowaniem Oddziału. Naszą niezmienną troską i zobowiązaniem jest, aby prace, zarówno wykonywane w Oddziale, jak i świadczone na rzecz Klientów Oddziału w kraju i zagranicą nie wywierały negatywnego wpływu na otoczenie, w tym środowisko przyrodnicze. Pragniemy, aby Oddział nie tylko był postrzegany z zewnątrz jako podmiot działający odpowiedzialnie i rozważnie wobec natury, ale także by nasze prace i usługi pomagały w bardziej efektywnym wykorzystaniu zasobów naturalnych (paliwa, kopaliny, surowce) przez Klientów Oddziału.

 

Jednostka certyfikująca; zakres certyfikatu

Uzyskując certyfikację w PCC-CERT Sp. z o.o. Sp. k. (obecnie: PCC-CERT Szwak Sp. k.; dalej "PCC-CERT") dołączamy do grona takich Klientów jednostki certyfikującej, jak podmioty z grup m.in. KGHM, Bosch i Stanley. Nadzór nad PCC-CERT sprawuje Polskie Centrum Akredytacji, które przyznało Spółce Certyfikat Akredytacji Nr AC 082.

Certyfikat SZŚ w Oddziale obejmuje swym zakresem prace naukowo - badawcze i projektowe oraz wytwarzanie urządzeń i systemów automatyki, przetwarzania i transmisji danych dla energetyki i przemysłu. Uzyskany certyfikat nosi numer PW-02501-22 i pozostaje w mocy w okresie od 27.01.2022 do 26.01.2025r.

 

Soda Tworzenie stron www - agencjasoda.pl