mozaika2040x1020 (1)

Jesteśmy Państwowym
Instytutem Badawczym

Instytut Energetyki Oddział Gdańsk posiada dwa główne filary działalności. Pierwszy z nich to prace badawcze i studialne, a w szczególności analizy systemowe i rynkowe oraz badania, pomiary i obliczenia. Drugi filar działalności stanowią zaawansowane innowacyjne rozwiązania z obszaru automatyki dla całego sektora elektroenergetyki takie jak: układy regulacjisystemy wizualizacji i sterowania oraz transmisji danych jak również systemy sieci inteligentnych (Smart Grid).

 

Naszym atutem są również bogato wyposażone laboratoria badawcze.

Czytaj więcej
 
31
Instytut na świecie

Liczba państw, z których pochodzą

podmioty współpracujące z Instytutem

Energetyki Oddział Gdańsk

 
200
Wdrożenia

Średnia liczba wdrożeń i ekspertyz

wykonywanych w ciągu roku przez

Instytut Energetyki Oddział Gdańsk

 
169
Partnerzy biznesowi

Liczba podmiotów, które zaufały

specjalistom z Instytutu

Energetyki Oddział Gdańsk

 
106
Kadra

Liczba wykwalifikowanych specjalistów 

zatrudnionych w Gdańskim Oddziale

Instytutu Energetyki

shutterstock_752740006

Programy europejskie

Instytut Energetyki Instytut Badawczy Oddział Gdańsk uczestniczy w wielu programach,

które zostały dofinansowane w ramach Funduszy Europejskich.

Czytaj więcej
Soda Tworzenie stron www - agencjasoda.pl