Home O nas Nasza historia

Nasza historia

Rectangle_53
Rok 1953

Zostaje utworzony Instytut Energetyki z siedzibą w Warszawie jako Jednostka Badawczo-Rozwojowa,

na podstawie uchwały Rady Ministrów nr 815/53 z dnia 2 listopada 1953 r.

 

Rok 1954

Utworzenie w Gdańsku placówki terenowej (Oddziału) pod nazwą "Pracownia Regulacji".

 

Rok 1972

Podporządkowanie Oddziału Instytutowi Automatyki Systemów Energetycznych (IASE) we Wrocławiu.

Uzyskanie samodzielności finansowej.

 

Rok 1987

Powrót Oddziału do struktury Instytutu Energetyki.

 

Rok 1996

Przeprowadzka Oddziału do nowego budynku przy ul. Mikołaja Reja 27 i urządzenie nowych laboratoriów.

 

Rok 2000

Uzyskanie Certyfikatów Systemu Jakości ISO 9001 i IQNet.

 

Rok 2010

1 października 2010 r. następuje przekształcenie Instytutu Energetyki w Instytut Badawczy,

na podstawie Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. 2010 r. nr 96, poz. 618).

 

Soda Tworzenie stron www - agencjasoda.pl