Home Oferta Analizy systemowe i rynkowe Dobór nastaw regulatorów napięcia i stabilizatorów systemowych generatorów synchronicznych

Oferta

Aktualne informacje o naszych produktach oraz nowościach w naszej ofercie
SDC16428

Dobór nastaw regulatorów napięcia i stabilizatorów systemowych generatorów synchronicznych

Instytut Energetyki Oddział Gdańsk oferuje dobór nastaw regulatorów napięcia (AVR) oraz stabilizatorów systemowych (PSS) generatorów synchronicznych. W tym celu opracowywane są modele dynamiczne analizowanego generatora synchronicznego wraz z układami wzbudzenia, a następnie z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi symulacyjnych dokonuje się doboru i weryfikacji nastaw. Wskaźnikami branymi pod uwagę w trakcie doboru nastaw regulatorów napięcia są szybkość odpowiedzi układu, wielkość przeregulowania, czas odpowiedzi czy też dokładność regulacji. Nastawy dobrane dla stabilizatorów systemowych zapewniają zwiększenie momentu tłumiącego jednostki, co skutkuje efektywniejszym tłumieniem oscylacji elektromechanicznych lokalnych (local modes) oraz międzyobszarowych (inter-area modes). Opracowane nastawy zapewniają stabilną pracę generatorów synchronicznych oraz spełnienie wymogów stawianych układom regulacji napięcia, określonych m.in. w standardzie IEEE oraz IRiESP. Dobrane  nastawy są gotowe do implementacji w układach regulacji rzeczywistych generatorów synchronicznych - układach opracowanych i wykonanych przez Oddział Gdańsk lub przez innych producentów.

 

Zbliżonym zagadnieniem jest przygotowanie modelu matematycznego dla istniejącego generatora synchronicznego z sparametryzowanym regulatorem napięcia, stabilizatorem systemowym oraz ogranicznikami. Poprawność wykonanego modelu sprawdzana jest poprzez porównanie wyników symulacji z rzeczywistymi odpowiedziami generatora, zarejestrowanymi w trakcie pomiarów na obiekcie. Opracowany model spełnia wymogi stawiane przez OSP bądź zagranicznych regulatorów (np. NERC i MOD-026 wymagany w USA) i umożliwia np. optymalizację nastaw PSSa w zakresie zwiększenia tłumienia oscylacji elektromechanicznych.

 

Szczegółowe informacje

Mariusz Mazur

(+48 58) 349-81-20

m.mazur@ien.gda.pl

obraz_2022-06-02_121535694obraz_2022-06-02_121623226
Soda Tworzenie stron www - agencjasoda.pl