Home Oferta Systemy sieci inteligentnych (Smart Grid) Sterownik telemechaniki z funkcją wykrywania zwarć

Oferta

Aktualne informacje o naszych produktach oraz nowościach w naszej ofercie
SDC16428

Sterownik telemechaniki z funkcją wykrywania zwarć

Sterownik STGP-3.5-SP(-GSM) jest elementem wyposażenia układów sterowania i nadzoru stacji transformatorowych i złącz kablowych oraz rozłączników napowietrznych w obudowie zamkniętej instalowanych w sieciach elektroenergetycznych średnich napięć (SN) i niskich napięć (nn). Sterownik jest podstawowym elementem wyposażenia zespołów telesygnalizacji i sterownia dla powyższych obiektów, umożliwiając automatyzację tych sieci. 

Sterownik umożliwia równoczesną komunikację z kilkoma systemami dyspozytorskimi z wykorzystaniem modułu komunikacyjnego łączności radiowej telefonii komórkowej GSM (2G/3G/LTE), modemu TETRA, lub łącza Ethernet. Modem GSM może być zarówno elementem zintegrowanym ze sterownikiem jaki i urządzeniem zewnętrznym.

STGP-3.5-SP(-GSM) jest przygotowany do realizacji funkcji inteligentnej sieci elektroenergetycznej w tym przede wszystkim w możliwość skutecznego wykrywania przepływu prądu zwarciowego na podstawie pomiarów prądów i napięć fazowych z zastosowaniem wybranych kryteriów.

Modułowa konstrukcja sterownika umożliwia jego elastyczną konfigurację sprzętową określaną na etapie zamówienia. Sterownik składa się z modułu procesora, modułów wejść/wyjść dwustanowych oraz modułów wejść analogowych dla pomiaru prądu i napięcia .

 

Sterownik zapewnia wykrywanie przepływu prądu zwarciowego dla zwarć doziemnych i międzyfazowych w sieciach o dowolnym sposobie pracy punktu neutralnego.

Wykrywanie przepływu prądu zwarciowego dla zwarć międzyfazowych jest oparte na kryterium nadprądowym. Wykrywanie przepływu prądu zwarciowego dla zwarć doziemnych może być realizowane w oparciu o kryterium:

  • zerowoprądowe (I0>)
  • zerowoprądowe kierunkowe (I0k>, IAWSC)
  • admitancyjne (Y0>, G0>, B0>)


Sterownik STGP-3.5-SP-GSM posiada 4 zestawy (banki) nastaw dla parametryzacji funkcji wykrywania przepływu prądu zwarciowego, z możliwością zdalnej zmiany aktywnego banku. Z układem wykrywania przepływu prądu zwarciowego powiązana jest funkcja rejestratora zakłóceń z rejestracją sygnałów binarnych i analogowych w plikach w standardzie COMTRADE.

Sterownik STGP-3.5-SP jest wyposażony w szereg nowoczesnych rozwiązań w zakresie uwierzytelniania urządzeń i systemów oraz szyfrowania danych:

  • zgodność z serią norm IEC 62351 w zakresie uwierzytelniania i szyfrowania komunikacji z systemem SCADA
  • zabezpieczenie w standardzie 802.1x (suplikant 802.1x) z uwierzytelnieniem za pomocą cyfrowego certyfikatu,
  • tworzenie tuneli VPN IPsec w trybie „Remote access” (client-site),
  • stosowanie certyfikatów z zewnętrznego urzędu certyfikacji (zgodnych ze standardem X.509),
  • zaimplementowany mechanizm wymiany/uaktualniania kluczy publicznych i prywatnych z wykorzystaniem protokołu SCEP.

Konfiguracja sterownika odbywa się przez stronę WWW dostępną w sterowniku.

 

Powiązane

http://www.ien.gda.pl/pl/systemy sterowania łącznikami i rozdzielnicami SN

 

Szczegółowe informacje

Marcin Tarasiuk

(+48 58) 349-81-00

m.tarasiuk@ien.gda.pl

 

Dokumentacje i karty katalogowe układów telemechaniki dla projektantów

https://cloud.ien.gda.pl/index.php/s/7bfntJ6LBmkpYja

 

STGP-3.5-SP-GSM 1+1 (słupowy)STGP-3.5-SP-GSM 5+4
Soda Tworzenie stron www - agencjasoda.pl