Home Oferta Układy regulacji Układy regulacji napięcia i mocy biernej w sieci przesyłowej i dystrybucyjnej

Oferta

Aktualne informacje o naszych produktach oraz nowościach w naszej ofercie
SDC16428

Układy regulacji napięcia i mocy biernej w sieci przesyłowej i dystrybucyjnej

UKŁADY ARST

Układy Automatycznej Regulacji Stacji Transformatorowej (ARST) to autonomiczne układy regulacji wielofunkcyjnej wieloparametrowej, które poprzez automatyczne sterowanie przełącznikami zaczepów transformatorów prowadzą regulację jednego z wybranych parametrów napięć oraz kształtują rozpływ mocy biernej w stacji transformatorowo-przesyłowej NN i WN. Mogą współpracować z układami ARNE (generatorowej regulacji napięć elektrowni) i URST (regulacja za pomocą OZE) oraz wykorzystywać dostępne źródła mocy biernej w postaci dławików i kondensatorów. Jednocześnie stanowią one układ wykonawczy dla nadrzędnego systemu obszarowej regulacji napięcia i mocy biernej w KSE (SORN), prowadzącego regulację na obszarze systemu elektroenergetycznego obejmującym do kilkudziesięciu stacji.

Układy ARST przeznaczone są do automatycznego prowadzenia ruchu stacji transformatorowej najwyższych napięć w następującym zakresie:

  • utrzymywania zadanych poziomów napięć na szynach zbiorczych stacji transformatorowej;
  • utrzymywania i optymalizacji mocy biernej przepływającej przez auto/transformatory, także w regulacji równoległej lub skoordynowanej wielu transformatorów;
  • sterowania przekładnią auto/transformatorów (ustawianie zadanego położenia przełącznika zaczepu transformatora);


Powyższe cele układ realizuje za pomocą nastawialnych kryteriów regulacji poprzez wykorzystanie możliwości regulacyjnych auto/transformatorów zainstalowanych w stacji, wyposażonych w podobciążeniowe przełączniki zaczepów w dopuszczalnym obszarze ich pracy auto/transformatorów oraz przy optymalnie niewielkiej liczbie przełączeń zaczepów.

Układ ARST posiada możliwość pracy, jako lokalny autonomiczny układ regulacji lub jako urządzenie wykonawcze nadrzędnego systemu regulacji napięć i mocy biernej w KSE (SORN).

Zdalne sterowanie i nadzór nad działaniem ARST realizowany jest również za pomocą systemu DYSTER z poziomu ODM i KDM. , poprzez terminal o podobnej funkcjonalności w zakresie obsługi ARST, jak terminal lokalny w stacji.

Układy ARST mogą być stosowane w stacjach transformatorowo-przesyłowych NN o dwóch lub większej liczbie poziomów napięć, dowolnej konfiguracji (dwa lub więcej transformatory, pracujące równolegle lub indywidualnie).

 

UKŁADY URT

Rodzina regulatorów URT opracowana przez Instytut Energetyki - Instytut Badawczy Oddział Gdańsk od szeregu lat stosowana jest w polskiej energetyce.

Przeznaczone są do automatycznego utrzymywania zadanej wartości napięcia strony niższej transformatorów dwu lub trójuzwojeniowych wyposażonych w podobciążeniowe przełączniki zaczepów.

Główne obszary zastosowania obejmują stacje transformatorowe średniego napięcia, stacje abonenckie farm wiatrowych oraz zasilanie potrzeb własnych w elektrowniach.

Regulacja napięcia odbywa się w zakresie wyznaczonym przez nastawione blokady pod i nadnapięciowe, przeciążeniowe i od skrajnych położeń przełącznika zaczepów. Zegar czasu rzeczywistego pozwala na ustawienie czterech stref czasowych z różnymi wartościami zadanymi napięcia.

Nastawiana kompensacja wpływu prądu obciążenia zapewnia utrzymywanie zadanego napięcia u odległego odbiorcy.

Regulator posiada wbudowane funkcje diagnostyki, sprawdzające nie tylko poprawność sygnałów wejściowych i skuteczność sterowania przełącznikiem zaczepów, ale również funkcjonowanie obwodów wewnętrznych urządzenia.

Regulatory wyposażone są w klawiaturę i wyświetlacz LCD, które umożliwiają odczyt bieżących pomiarów, sygnalizacji blokad i awarii oraz parametryzację regulatora.  

Posiadają kanały komunikacyjne (protokoły DNP3 lub Modbus) umożliwiające wymianę danych i zdalne sterowanie z SCADA w stacji lub z ośrodkami dyspozytorskimi. Zdalne sterowanie regulatorem w ograniczonym zakresie jest również możliwe za pomocą sygnałów dwustanowych.

 

PROGRAM NARZĘDZIOWY - URTMEN

Dedykowany program narzędziowy URTMEN (przeznaczony dla protokołu DNP), podobnie jak klawiatura i wyświetlacz, pozwala na bieżący odczyt pomiarów, sygnalizacji blokad i awarii oraz parametryzację regulatora. Ponadto umożliwia odczyt i archiwizację danych z pamięci rejestracji regulatora oraz ich wyświetlanie na ekranie komputera. Program URTMEN komunikuje się z regulatorem poprzez port serwisowy jak i po kanałach do komunikacyjnych do zdalnego sterowania.

 

 

 

Szczegółowe informacje

Tomasz Ogryczak

(+48 58) 349-81-60

t.ogryczak@ien.gda.pl

Przykładowy panel układu ARSTUkład ARST
Soda Tworzenie stron www - agencjasoda.pl