Home Oferta Analizy systemowe i rynkowe Weryfikacja zgodności przyłączanego obiektu z wymogami określonymi w polskich i europejskich przepisach

Oferta

Aktualne informacje o naszych produktach oraz nowościach w naszej ofercie
SDC16428

Weryfikacja zgodności przyłączanego obiektu z wymogami określonymi w polskich i europejskich przepisach

Instytut Energetyki Oddział Gdańsk oferuje wykonanie analiz weryfikujących zgodność obiektów przyłączanych do sieci elektroenergetycznej z obowiązującymi przepisami (Kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci, Wymogi ogólnego stosowania). W tym celu opracowywany jest model rozpatrywanego modułu wytwarzania energii, wraz z jego układem sterowania (na poziomie jednostek wytwórczych oraz całego modułu wytwarzania), a następnie z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi symulacyjnych przeprowadzane są analizy zarówno dla stanów ustalonych, jak i dynamicznych.

W ramach weryfikacji zgodności wykonywane są analizy na potrzeby tymczasowego pozwolenia na podanie napięcia (ION) oraz ostatecznego pozwolenia na użytkowanie (FON). W zakresie analiz symulacyjnych, wykonywanych w celu weryfikacji przyłączanego obiektu:

  1. generatora synchronicznego,
  2. farmy wiatrowej, farmy fotowoltaicznej,
  3. instalacji odbiorczej,

z wymogami dedykowanego Rozporządzenia Komisji UE, IRiESD/P, warunków przyłączenia. Przygotowana dokumentacja może zostać wykorzystana na jako załączniki do wniosku ION i/lub FON. Zakres prac może zostać rozszerzony o m.in.:

  • przygotowanie modelu symulacyjnego w formacie wskazanym przez właściwego operatora
  • parametryzację formularza.

 

Szczegółowe informacje

Andrzej Kąkol

(+48 58) 349-81-32

a.kakol@ien.gda.pl

Soda Tworzenie stron www - agencjasoda.pl