Home Oferta Analizy systemowe i rynkowe Prognozowanie i optymalizacja produkcji OZE i magazynów energii

Oferta

Aktualne informacje o naszych produktach oraz nowościach w naszej ofercie
SDC16428

Prognozowanie i optymalizacja produkcji OZE i magazynów energii

Instytut Energetyki Oddział Gdańsk posiada bogate doświadczenie w zakresie prognozowania i optymalizacji produkcji OZE. Modele znajdują zastosowanie w pracach analitycznych i badawczych prowadzonych przez Oddział, jak również są produktem dostarczanym Klientowi na jego potrzeby. Przykładowa realizacja może obejmować następujące elementy:

 

1. Uwarunkowania formalno-prawne obecne i będące w trakcie procedowania

2. Moc zainstalowana OZE vs moc przyłączeniowa

3. Agregacja różnych technologii wytwarzania OZE oraz ich agregacja z instalacjami magazynowania energii

4. Analiza ograniczeń mocy potencjalnej FPV

  1. Powierzchnia zabudowy FPV uwzględniająca dostępność terenu dla posadowienia farmy; ograniczenia związane z zacienianiem obszaru FPV przez istniejącą FW
  2. Konkurencyjność w dostępie do infrastruktury wyprowadzenia mocy z FW i FPV, z uwzględnieniem koincydencji warunków meteorologicznych (danych historycznych istniejącej FW i potencjalnej produkcji nowej FPV)
  3. Topologia systemu wyprowadzenia moc z FW; możliwość wykorzystania sieci wewnętrznej FW dla przyłączenia FPV

5. Wyznaczenie dostępnych mocy przyłączeniowych dla FPV

6. Warianty współdzielenia przez FW i planowaną FPV infrastruktury wyprowadzenie mocy

  1. Poziom napięć: WN, SN, nn
  2. Wymagania dot. systemu koordynacji wyprowadzenia mocy
  3. Wymagania dot. świadczenia usług regulacyjnych zagregowanej jednostki wytwórczej
  4. Szacunkowe projekcje finansowe inwestycji (FW / FPV / magazyn energii).

 

Szczegółowe informacje

Bogdan Czarnecki

(+48 58) 349-82-20

b.czarnecki@ien.gda.pl

Soda Tworzenie stron www - agencjasoda.pl