Home Oferta Systemy wizualizacji i sterowania oraz transmisji danych Klastry energetyczne

Oferta

Aktualne informacje o naszych produktach oraz nowościach w naszej ofercie
SDC16428

Klastry energetyczne

Instytut Energetyki Oddział Gdańsk oferuje opracowanie modelu systemu sterowania klastrem energetycznym w aspekcie technicznym. W ramach pracy mogą powstać modele poszczególnych elementów systemu energetycznego wchodzące w skład klastra takie jak rozproszone źródła OZE, magazyny energii, stacje ładowania pojazdów, regulowane odbiory itp. Model ten po odpowiednim skonfigurowaniu i sparametryzowaniu (zgodnym ze strukturą fizyczną badanego klastra) będzie umożliwiał przeprowadzenie badań i weryfikację poprawności działania algorytmów i metod sterowania pracą sieci klastra energetycznego i jej wpływu na pracę sieci operatora systemu dystrybucyjnego (OSD), do której jest przyłączony.

 

Opracowany model może umożliwiać parametryzowanie i badanie systemów sterowania zasobami klastra działającymi w oparciu o istniejące algorytmy i układy automatyki. W szczególności będzie umożliwiał weryfikację i ocenę układów automatyki w warunkach odłączania i przyłączania sieci klastra do sieci OSD. Ponadto wykorzystanie modelu będzie umożliwiało testowanie oraz weryfikację pod kątem zgodności z obowiązującymi regulacjami nowych rozwiązań technicznych w tym zakresie.

 

Szczegółowe informacje

Bogdan Czarnecki

(+48 58) 349-82-20

b.czarnecki@ien.gda.pl

Soda Tworzenie stron www - agencjasoda.pl