Home Oferta Analizy systemowe i rynkowe Planowanie rozwoju systemu elektroenergetycznego

Oferta

Aktualne informacje o naszych produktach oraz nowościach w naszej ofercie
SDC16428

Planowanie rozwoju systemu elektroenergetycznego

Instytut Energetyki Oddział Gdańsk oferuje planowanie rozwoju systemu elektroenergetycznego w zakresie:

  • Sieci średniego napięcia (SN)
  • Sieci 110 kV
  • Sieci najwyższych napięć (220 kV i powyżej)
  • Rozwoju systemu przesyłowego Europy kontynentalnej.

Prace mogą dotyczyć zarówno lokalnych potrzeb obejmujących konkretne obiekty czy wydzielone fragmenty sieci, jak również większe obszary sieci zarządzane przez operatora systemu (OSD, OSDn, OSP) czy grupę operatorów. Szerokie spektrum możliwości analitycznych Zespołu dobrze opisują, wysoko oceniane przez Zamawiających, tematy już wykonanych prac, między innymi:

  • Koncepcja rozwoju sieci SN do roku 2030 dla obszaru ENEA Operator
  • Koncepcje rozwoju sieci 110 kV oraz sieci przesyłowej w horyzoncie roku 2030, dla ENERGA Operator i dla PGE Dystrybucja.
  • Koncepcja rozwoju KSE z morskimi farmami wiatrowymi w perspektywie długoterminowej dla PSE S.A.
  • Realizowane w ramach międzynarodowych konsorcjów (obejmujących operatorów sieci przesyłowej różnych krajów oraz przedstawicieli ENTSO-E) studia możliwości przyłączenia do systemu Europy kontynentalnej systemów elektroenergetycznych Ukrainy i Mołdawii oraz krajów bałtyckich.
  • Finansowany przez Komisję Europejską w ramach 7FP Plan Rozwoju systemu europejskiego do 2050 roku.

Dysponujemy komercyjnymi licencjami programów obliczeniowych wiodących dostawców, co umożliwia nam dostosowanie się do potrzeb i wymogów klienta.

 

Szczegółowe informacje

Andrzej Kąkol

(+48 58) 349-81-32

a.kakol@ien.gda.pl

obraz_2022-05-31_111651994
Soda Tworzenie stron www - agencjasoda.pl