Home Oferta Systemy sieci inteligentnych (Smart Grid) Systemy dynamicznej obciążalności linii (DOL/SMOL)

Oferta

Aktualne informacje o naszych produktach oraz nowościach w naszej ofercie
SDC16428

Systemy dynamicznej obciążalności linii (DOL/SMOL)

Przeznaczenie

Systemy Dynamicznej Obciążalności Linii (DOL) i System Monitorowania Obciążalności Linii (SMOL) umożliwiają bezpieczne prowadzenie ruchu sieci dystrybucyjnej i przesyłowej poprzez ciągłe monitorowanie odległości najniżej położonego przewodu roboczego linii do ziemi lub obiektów krzyżowanych i alarmowanie w przypadku zbliżania się do granicy dopuszczalnej.

Podstawowe korzyści wdrożenia systemu DOL/SMOL:

  • możliwość bezpiecznego wykorzystania pełnej obciążalności linii wynikającej ze zmieniających się warunków pogodowych bez rozbudowy infrastruktury sieciowej;
  • integracja z istniejącymi systemami dyspozytorskimi poprzez wymianę informacji z wykorzystaniem standardowych protokołów komunikacyjnych;
  •  zastosowanie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej – usługi przesyłania danych LTE w sieci telefonii komórkowej.

 

Opis systemu

Na wybranych słupach linii sieci 110 kV, 220kV i 400kV instalowane są stacje pogodowe, przesyłające do serwera systemu DOL/SMOL w centrum dyspozytorskim aktualne dane pogodowe: prędkość i kierunek wiatru, temperaturę na wysokości montażu przewodów oraz natężenia promieniowania słonecznego. Z systemu dyspozytorskiego pobierany jest aktualny prąd linii.

Serwer systemu DOL/SMOL dysponuje parametrami technicznymi (konstrukcyjnymi) słupów i linii, jej usytuowaniem w terenie. Na podstawie tych danych obliczana jest odległość przewodu do ziemi lub obiektu krzyżowanego w danym przęśle, a także dopuszczalne obciążenie linii w danych warunkach pogodowych – obciążalność dynamiczna. Do obliczeń wykorzystuje się dynamiczny model cieplny linii zgodny z zaleceniami WG 22.12 opracowanymi przez CIGRE. Wyniki tych obliczeń na bieżąco przekazywane są do systemu dyspozytorskiego odpowiedzialnego za prowadzenie ruchu sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej, gdzie generowane są ostrzeżenia o zbliżaniu się odległości przewodu do ziemi do dopuszczalnej wg norm wartości granicznej.

 

Szczegółowe informacje

Marcin Tarasiuk

(+48 58) 349-81-00

m.tarasiuk@ien.gda.pl

obraz_2022-06-10_083055731
Soda Tworzenie stron www - agencjasoda.pl