Home Oferta Systemy sieci inteligentnych (Smart Grid) Systemy sterowania łącznikami i rozdzielnicami SN

Oferta

Aktualne informacje o naszych produktach oraz nowościach w naszej ofercie
SDC16428

Systemy sterowania łącznikami i rozdzielnicami SN

Podstawowym narzędziem poprawy jakości dostaw energii elektrycznej (skrócenie czasu niedostarczenia energii oraz zmniejszenie liczby przerw) jest stosowanie telemechaniki w głębi sieci SN, umożliwiająca wykrywanie zwarć w sieci oraz jej rekonfigurację w trybie ręcznym (przez dyspozytora) lub automatycznym, korzystając z dedykowanych systemów automatyki restytucyjnej. Funkcje telemechaniki realizuje rodzina sterowników STGP, przeznaczona dla sterowania rozdzielnicami SN w stacjach SN/nn, złączach kablowych ZKSN oraz w obiektach indywidualnych (obiekty kogeneracyjne, elektrownie fotowoltaiczne, wodne, wiatrowe, punkty zasilania obiektów abonenckich itp).

Elementem centralnym wszystkich rozwiązań w zakresie telemechaniki jest modułowy sterownik STGP-3.5-SP-GSM

 

Sterownik jest wykorzystywany w szeregu rozwiązań dedykowanych dla poszczególnych zastosowań

  • AMI/SG - układ telemechaniki dla stacji transformatorowych SN/nn
  • ZKSN/SG - układ telemechaniki dla złączy kablowych średniego napięcia
  • S/SG - ukady telemechaniki dla obiektów indywidualnych
  • RN/SG - układ telemechaniki dla rozłączników napowietrznych

 

Powiązane:

http://www.ien.gda.pl/pl/stgp 35 sp gsm sterownik telemechaniki z funkcją wykrywania zwarć

 

Szczegółowe informacje o ofercie

Marcin Tarasiuk

(+48 58) 349-81-00

m.tarasiuk@ien.gda.pl

 

Dokumentacje i karty katalogowe układów telemechaniki dla projektantów

https://cloud.ien.gda.pl/index.php/s/7bfntJ6LBmkpYja

 

AMI_SG_EUZKSN_SG_2
Soda Tworzenie stron www - agencjasoda.pl