Home Oferta Systemy sieci inteligentnych (Smart Grid) Systemy zdalnego pomiaru energii

Oferta

Aktualne informacje o naszych produktach oraz nowościach w naszej ofercie
SDC16428

Systemy zdalnego pomiaru energii

Instytut Energetyki O/Gdańsk oferuje systemy zdalnego pomiaru energii przeznaczone dla wytwórców i przemysłowych odbiorców energii elektrycznej. Systemy te każdorazowo adaptujemy do indywidualnych  potrzeb zamawiającego. Mogą być one rozszerzone o dodatkowe funkcje pomiarowe a także korzystać z danych przekazywanych przez inne systemy np. SCADA.

Przykładem jest System Pomiarowo-Rozliczeniowy Elektrowni (SPoRE) przeznaczony dla właścicieli wielu obiektów wytwórczych (np. elektrowni wodnych, cieplnych, farm wiatrowych, fotowoltaicznych).

Centralnym elementem systemu jest serwer z bazą danych, gdzie gromadzone są dane. Na serwerze tym zainstalowany jest serwer WWW, który umożliwia użytkownikom korzystanie z danych.

W przypadku obsługi dużej liczby obiektów stosowane mogą być dodatkowe  serwery akwizycji danych instalowane  np. w oddziałach terenowych, co pozwala na niezależne korzystanie z danych w kilku lokalizacjach i zwiększa niezawodność systemu. Na rysunku nr  1 pokazano przykładową strukturę systemu, w której zastosowano różne możliwe rozwiązania.

Oprogramowanie użytkowe systemu dostępne za pomocą standardowej przeglądarki internetowej umożliwia m.in.:

  • wizualizację stanu poszczególnych obiektów,
  • tworzenie raportów energii elektrycznej do kontroli rozliczeń,
  • tworzenie raportów profilu obciążenia,
  • tworzenie raportów świadczonych usług systemowych,
  • tworzenie raportów pracy obiektów i urządzeń (czasy pracy, liczby uruchomień itp.),
  • tworzenie grafików planu pracy obiektów wytwórczych,
  • inne raporty stosownie do dostępności danych i potrzeb użytkownika.

 

Szczegółowe informacje

Marcin Tarasiuk

(+48 58) 349-81-00

m.tarasiuk@ien.gda.pl

Rys.1 Przykładowa struktura SPoRERys. 2. Przykładowa wizualizacja stanu obiektuRys.3 Przykładowe raporty
Soda Tworzenie stron www - agencjasoda.pl