Home Oferta Systemy wizualizacji i sterowania oraz transmisji danych Wirtualne elektrownie

Oferta

Aktualne informacje o naszych produktach oraz nowościach w naszej ofercie
SDC16428

Wirtualne elektrownie

Instytut Energetyki Oddział Gdańsk oferuje pełną ocenę stanu elektrowni wodnych oraz określenie korzyści wynikających z możliwości zarządzania wytypowanych jednostek wytwórczych (OZE) tworzących wirtualną elektrownię (VPP). Ocena może obejmować zadania takie jak:

  1. Inwentaryzacja wskazanych elektrowni wodnych i wytypowanie jednostek posiadających potencjał umożliwiający włączenie ich do systemu wirtualnej elektrowni.
  2. Analiza techniczna możliwości regulacyjnych zespołu wytypowanych małych elektrowni wodnych sterowanych centralnie  jako wirtualna elektrownia oraz możliwych kierunków zwiększenia efektywności ich pracy.
  3. Analiza możliwości świadczenia usług regulacyjnych oraz możliwości zwiększenia wartości rynkowej produkcji elektrowni wodnej.
  4. Analiza techniczna, ekonomiczna i prawna możliwości zwiększenia wartości rynkowej produkcji elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych.
  5. Analizy ekonomiczne, optymalne kierunki rozwoju majątku wytwórczego.
  6. Opracowanie oprogramowania wspomagającego harmonogramowanie pracy wybranej kaskady małych elektrowni wodnych w oparciu o przygotowane modele numeryczne.
  7. Dostawę stanowiska komputerowego i jego integrację z istniejącymi systemami SCADA w zakresie pozyskiwania niezbędnych danych pomiarowych.

 

Szczegółowe informacje

Dariusz Downar

(+48 58) 349-81-40

d.downar@ien.gda.pl

Soda Tworzenie stron www - agencjasoda.pl